FAQ om Studenterkursus

her kan du finde de mest stillede spørgsmål omhandlende studenterkursus.

 Mest stillede spørgsmål om Studenterkursus (2-årig STX)

Hvad koster det?

 • Prisen for den 2-årige STX afhænger af, hvor du vælger at tage den. Nogle af skolerne der udbyder uddannelsen er private, hvor der er deltagerbetaling, mens andre er offentlige uden brugerbetaling. Kontakt den skole du ønsker at påbegynde uddannelsen på og find ud af, om der skal betales deltagerbetaling, eller om den.

Er det en HF, når den kun tager 2 år?

 • Det er ikke en HF, nej. Derimod er det en STX, der som alternativ til en almindelig STX, tilbydes gennemført på blot 2 år. Man må derfor forvente, at forløbet er mere intensivt, da de samme fag, forløb mv. skal gennemføres – blot på kortere tid.

Hvordan kan man tage en STX på 2 år?

 • På den 2-årige STX er det faglige indhold og niveau det samme, som på den traditionelle 3-årige STX. Der er ikke kreative fag som musik, idræt, billedkunst og drama, og uddannelsen starter direkte ud med den valgte studieretning uden et grundforløb. På den måde kan der spares et helt år af uddannelsen, så du hurtigere kan komme videre, og ind på dit drømmestudie.

Jeg synes Idræt og Billedkunst er spild af tid, så kan jeg bestille tid hos en studievejleder hos jer?

 • På Studenterkursus er der ikke kreative fag som Billedkunst og Idræt, hvilket er en af grundene til, det er muligt at tilbyde den 2-årige STX. Dog er det altid en god idé at tage en samtale med en studievejleder, så du kan finde ud af, om den 2-årige STX er noget for dig. Tag derfor gerne fat i en af de studievejledere der er på det Studenterkursus, du godt kunne tænke dig at starte på.

Er der flere lektier?

 • Lektiemængden på en 2-årig STX er mere intens end på en almindelig STX. Det skyldes, at samme studieordning skal følges, blot på kortere tid. Niveauet for undervisningen og lektierne er det samme som på den almindelige STX. Det kræver derfor ekstra hårdt arbejde, og man kommer ikke sovende til en studentereksamen på kun 2 år.

 

Hvor store er klasserne?

 • Størrelsen af klasserne afhænger blandt andet af, hvor du ønsker at blive optaget, samt om du har nogen specielle behov, der skal tages højde for.

Kan man bo på skolen, mens man tager sit Studenterkursus?

 • De fleste steder, der tilbyder Studenterkurser har ikke tilbud om, at bo på skolen. Dog tilbyder nogen skoler at man kan bo på skolen, mens man tager sin 2-årige STX – dette tilbyder blandt andet STUK.

Jeg har hørt fra en ven, at I er en god skole – må jeg få tid til en samtale hos en studievejleder?

 • Du er altid velkommen til at kontakte det uddannelsessted, hvor du ønsker at blive optaget, med henblik på at få en samtale med en studievejleder. De vil altid være behjælpelige med at svare på de spørgsmål du måtte have, samt hjælpe med søge om optagelse, hvis dette ønskes. Det kan for de fleste være en god idé at tage en samtale med en studievejleder inden man ønsker at søge ind på Studenterkursus, så man er sikker på, at man opfylder alle de nødvendige krav. Du kan læse mere om de generelle optagelseskrav til Studenterkursus her 

Hvor lange er skoledagene/skal man gå længere i skole om dagen?

 • Hvor lange skoledage man får på Studenterkursus afhænger blandt andet af, hvilken studieretning man vælger og kan variere fra uge til uge. Skemaet ligner et almindeligt skema som man kender det fra en almindelig STX og timerne ligger generelt i tidsrummet mellem kl. 8-16. Man skal regne med, at der er ca. 35 ugentlige lektioner på ens skema – hjemmearbejde kommer derudover

 Hvilke studieretninger er der?

 • Der er forskellige studieretninger du kan vælge mellem, alt efter hvilket Studenterkursus du ønsker at søge ind på. Generelt er der på de forskellige Studenterkurser en sproglig, samfundsfaglig samt en matematisk naturfaglig studieretning man kan vælge mellem. Nogle Studenterkurser tilbyder de også en 2-årig STX-SCIENCE, der er til de allerdygtigste elever indenfor naturvidenskab, mens nogle Studenterkurser eksempelvis tilbyder STX Business, hvor det bedste fra HHX og STX er kombineret, så du kan blive klædt bedst muligt på til at blive optaget på CBS – men samtidig har mulighed for at vælge en helt anden retning.

Hvilke studier kan man komme ind på efterfølgende?

 • Hvilke studier du kan komme ind på afhænger af, hvilken studieretning du vælger – præcis som med en almindelig STX. Læs mere om, hvilke studieretninger du kan tage, ved at læse mere på skolen, hvor du ønsker at tage din 2-årige STX.

Jeg går i 9. kl. nu – kan jeg komme ind hos jer?

 • Hovedreglen for at komme ind på den 2-årige STX uddannelser er, at der skal være gået minimum ét år siden din 9. klasse er afsluttet.
  Derimod kan man komme direkte ind på en 2-årig STX fra 10. klasse. Her vil der blive foretaget en konkret vurdering af, om den enkelte elev kan optages.

 Jeg går i 1./2./3.G på en 3-årig STX/HTX/HHX, kan jeg blive optaget hos jer?

 • Normalt er det muligt, at begynde på en 2-årig STX, hvis du allerede har gennemført en del af en almindelig gymnasial uddannelse Hvis du i øjeblikket går i 1. eller 2. g, vil du efter konkret vurdering almindeligvis begynde på 1. år. Har du afsluttet 2. g på en traditionel STX, vil du normaltvis begynde på 2. år.

 

  Min søn/datter har Aspergers – er der stadig mulighed for at starte på Studenterkursus?

  • På nogen af de Studenterkurser der tilbyder den 2-årige STX, er der oprettet klasser for unge med autismespektrumforstyrrelser, hvor det maximale antal elever i klassen er 16. Her er der mulighed for at følge bekendtgørelsen for den 2-årige STX – men da alle i klassen har diagnose indenfor autismespektret, er forløbet for alle i klassen forlænget til at tage 3 år.
   Dermed gælder alle fordelene, som en 2-årig STX har, stadig – dvs. ingen idræt eller andre kreative fag, og man starter fra dag ét på den valgte studieretning.

  Jeg har hørt eller læst meget godt om Studenterkursus og vil gerne optages; hvad skal man gøre for at søge ind hos  

  • På de mange Studenterkurser er der et godt miljø – både socialt og fagligt. For at kunne søge ind på et Studenterkursus, skal du som minimum opfylde de optagelseskrav der er. Dog er du ikke sikret optagelse, da en individuel vurdering vil blive foretaget blandt alle ansøgere.